90% af plast i verdenshavene kommer fra floderne

Derfor har Audi Environmental Foundation og CLEAR RIVERS i samarbejde med Audi i Ungarn installeret en flydende affaldsfælde i Donau-floden, der fremover skal indsamle bortkastet affald fra floden. Efterfølgende bliver den indsamlede plastik sorteret fra det øvrige affald og genanvendt og forarbejdet i et lukket kredsløb.

Siden 2018 har Audi Environmental Foundation samarbejdet med den hollandske non-profit-organisation CLEAR RIVERS. Samarbejdet har fokus på innovative løsninger til afhjælpning af plastikforureningen i åbne vandløb over hele verden og skabelse af opmærksomhed omkring miljøforurening på grund af bortkastet affald. Inden for rammerne af dette projektsamarbejde har CLEAR RIVERS sammen med Audi i Ungarn installeret en ny affaldsfælde i Donau-floden i Budapest, som nu skal filtrere plastikaffald væk fra vandet.

Rüdiger Recknagel, som er leder af Audi Environmental Foundation, forklarer: ”I fællesskab med vores partnere gør vi en indsats for at beskytte vores miljø. Efter succes med tidligere installation af plastikfælder i Rotterdam og i Charleroi-kanalen i Bruxelles kan vi nu tilføje endnu en europæisk lokation med vores affaldsfælde i Donau i Budapest, hvor vi gør en aktiv indsats for at afhjælpe forureningen af vandløbene. Over 90 % af plastikken i havene kommer fra floderne. At undgå plastikaffald i miljøet er derfor en af de centrale målsætninger med vores arbejde i fonden.”

Lokationen for den nyetablerede affaldsfælde i form af et mobilt plastikopsamlingsbassin ligger i nærheden af det tekniske og samfundsvidenskabelige fakultet på universitetet i Budapest. Anlægget er monteret på en flydende ponton, hvorfra det let kan betjenes. I modsætning til almindelige net og støvsugersystemer adskiller konstruktionen sig primært i kraft af sin passive adfærd i flydende vandløb, hvor den forstyrrer flodens dyre- og planteliv så lidt som overhovedet muligt. Hermed sikres det, at fisk og andre af flodens beboere ikke bliver fanget i opsamlingsbassinet, men kan dykke under.

Plastikken sorteres og genanvendes
CLEAR RIVERS’ arbejde er dog ikke begrænset til indsamlingen af bortkastet affald i vandløb. Organisationen har derudover som målsætning, at den indsamlede brugte plastik i et lukket kredsløb skal sorteres, genanvendes og forarbejdes til en ny anvendelse. På den måde er der allerede blevet fremstillet bænke af det indsamlede affald, og de bliver stillet op på flere af Audis fabrikker. Ramon Knoester, som er grundlægger af CLEAR RIVERS-initiativet, supplerer: ”Vi planlægger i vores projekter ikke kun implementeringen af cleanup-projekter, men vil fremover også skabe opmærksomhed omkring problematikken med plastikaffald og opfordre til en skånsom omgang med vores miljø gennem fælles kampagner eller uddannelsesprogrammer.”

Ud over etablering af affaldsfælder gør Audis miljøfond Audi Environmental Foundation også på andre områder en indsats for at få rene vandløb og undgå plastik. Læs mere om Audi Environmental Foundation


Pressemeddelelsen blev sendt med Mynewsdesk