Brødrene Møll A/S

Ankenævn for biler

Ankenævn for biler er et privat, godkendt ankenævn, som er godkendt af erhvervs- og vækstministeren med virkning fra 1. november 2012.

Ankenævnet behandler forbrugerklager i forbindelse med køb af en bil til mere end 10.000 kr. eller værkstedsregninger på mere end 1.500 kr.

Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Dansk Bilbrancheråd og AutoBranchen Danmark samt af forbrugerorganisationen FDM (Forenede Danske Motorejere).

Erhvervs- og vækstministeren har godkendt Ankenævn for biler efter reglerne i § 5 i lov om forbrugerklager (lov nr. 456 af 10. juni 2003). Denne godkendelse sikrer, at ankenævnets vedtægter indeholder bestemmelser om nævnets sammensætning og sagsbehandling, som er betryggende for såvel forbrugerne som de erhvervsdrivende.

Ankenævn for biler er et netbaseret ankenævn, hvor klagerne bliver behandlet i et automatiseret klagesystem her på hjemmesiden www.bilklage.dk.

Formålet med klagebehandlingen er primært at finde en forligsmæssig løsning af sagen. Kun i de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, bliver sagen behandlet og afgjort af ankenævnet.

Ankenævnet består af en nævnsformand, som er dommer, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser.